Güncelle

Kutlu Yayınevi

Kutlu Yayınevi için “kitap basmak”, salt bir ürün çıkarmanın ötesinde, manevî duyguları da sahiplerine ulaştırma görevi üstlendiğinden bu işin ticarî boyutunu geriplanda tutup insanî değerlerin yüceltilmesi anlamında kendini bulmaktır. Bu yüzden göksel sözcüklerin yayıncısı uranını kendimize seçtik. Göksel, başka bir deyişle ilahî sözcüklerin yayıncısıyız. Çünkü, yayınlarımızın toplum yararına olmasını diliyor, bunun için varlık gösteriyoruz. İçinde bulunduğu toplumu yücelten, onu değerli kılıp yükselten sözcüklere bu yüzden göksel diyoruz. Kısaca; kağıt kokusunu sevenlerin, kitabı ortasından açıp koklayanların bir araya toplanıp çalıştığı bir yayıneviyiz.

Bu siteyi paylaş