Güncelle

Reklam Sanatları

Firmanın amacının, müşteriye en iyi şekilde anlatılmasına reklam diyebiliriz.İyi bir reklam yaratıcı, ilgi çekici, şaşırtıcı ve bir kere kullanmaya yönlendirici olmalıdır. Reklam dediğimiz vakit aklımıza gelen nedir? 

Reklam, insanları gönüllü olarak belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ve bir ücret karşılığı oluşturulan duyurudur. 

Ne satıyoruz, kime, ne zaman, ne zamandır satıyoruz, ne anlatmak ya da nelere dikkat çekmek istiyoruz. Bunların yanında reklam için ayırdığımız bütçe de önemlidir. Hangi yolda ne kadar harcayabileceğimiz ve bu bütçeyi ne şekilde nasıl yollarla ne şekilde kullanırsak daha faydalı sonuçlar elde edebiliriz. 
Bu noktada izleyebileceğimiz bir çok yol vardır. Açıkhava reklamları, masaüstü yayımlar, sanal reklamlar diye sınıflandırabileceğimiz yollardan bize en uygun olanını seçebiliriz. Hepsinin ayrı ayrı hitap ettiği kitleler, hitap şekli, geçerlilik süresi, kullanılabilecek renkler, kullanılacak medyalar farklı yollardan geçmesine rağmen hedef değişmez.

Bu siteyi paylaş